Armoedebeleid: bijstandsbingo en doolhof van regelingen

Waarom benutten inwoners met lage inkomens niet alle voorzieningen die de gemeente biedt? En wat kunnen we hieraan doen?

formulieren invullen

In een artikel over het armoedebeleid schrijft Nu.nl over de bijstandsbingo. De beschikbare tegemoetkomingen voor financieel kwetsbare mensen verschillen per gemeente. Zo kan het voorkomen dat de ene inwoner minder ondersteuning krijgt dan een persoon in dezelfde financiële situatie een paar kilometer verderop.

 

“De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheid bij gemeenten gelegd voor het ondersteunen van financieel kwetsbare inwoners. Gemeenten mogen hun eigen beleid bepalen als het gaat om deze ondersteuning.”

 

Op deze manier is er meer ruimte voor hulp op maat, maar het leidt ook tot grote verschillen tussen gemeenten en verwarring voor betrokkenen. Met tientallen (tijdelijke) regelingen en aparte loketten en processen om ze aan te vragen, raken inwoners logischerwijs de draad kwijt.

 

Financieel kwetsbare huishoudens krijgen niet waar ze recht op hebben en dat heeft vergaande gevolgen. Armoede weerhoudt mensen ervan om volwaardig mee te doen in de samenleving en hangt vaak weer nauw samen met een slechtere gezondheid en eenzaamheid. 

 

Mensen met een lager gezinsinkomen participeren minder in cultuur. Ze sporten minder vaak en bijna de helft sport zelfs nooit. En de eenzaamheid onder mensen in de laagste inkomensgroep ligt met ruim 60% ongeveer twee keer zo hoog als bij mensen in de hoogste inkomensklasse. Gebrek aan sociaal contact en mogelijkheden voor fysieke en mentale ontspanning kunnen stress over de financiële situatie verergeren, en dus is het van cruciaal belang om de drempel voor participatie te verlagen.

Oplossing voor zowel inwoners als de gemeente

Bij Groupcard helpen we gemeenten om regelingen efficiënt uit te voeren en de betrokken inwoners te bereiken, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat doen we met een oplossing die zowel voor gemeenten als voor inwoners goed werkt:

 

  • Een multifunctioneel passysteem dat inzetbaar is voor allerlei regelingen, van sportlessen tot kindtegoed. De pas maakt het mogelijk om budgetten eenvoudig en gericht toe te wijzen aan specifieke doelgroepen.

 

  • Duidelijkheid voor inwoners met één (digitale) pas. Met een helder aanvraagproces, toegankelijke ondersteuning en zowel informatie als inspiratie voor het gebruik van regelingen, maken we het makkelijker voor inwoners en stijgt het gebruik van de beschikbare voorzieningen.

Lokaal voordeel

Bovendien werken we altijd zoveel mogelijk samen met lokale ondernemers, wat een aantal belangrijke voordelen heeft:

 

  • Voor inwoners is er altijd aanbod in de buurt.
  • Lokale gelden blijven binnen de gemeente.
  • Lokale ondernemers worden betrokken en bieden vaak extra voordelen aan de doelgroep.

 

Een win-winsituatie.

Afbeelding van Tennis,Class,-,Instructor,Working,With,Senior,Adult

Meer weten?

Heeft jouw gemeente ook behoefte aan ontzorging en een aanpak die inwoners helpt in plaats van verwart? Lees meer over onze oplossingen.