OHIS Documenten - Lokale retailers

Om deel te nemen aan het OHIS als lokale retailer volgt u de volgende stappen:

1. U neemt kennis van alle OHIS documenten. Onderaan deze pagina vindt u alle relevante documenten om deel te nemen aan het OHIS. In de toetredingsleidraad kunt u exact lezen hoe het OHIS werkt en welke documenten u moet toesturen als u wilt deelnemen.

2. Uw inschrijving indienen. Wilt u meedoen? Dan mailt u alle benodigde documenten naar [email protected].

3. REL controleert uw inschrijving. Na ontvangst van uw inschrijving controleert REL deze op volledigheid, REL reageert binnen 10 werkdagen of uw inschrijving voldoet.

4. Toelating tot het OHIS. Voldoet uw inschrijving aan alle eisen? Dan wordt u toegelaten tot het OHIS.

5. Operationele stappen. Na toelating tot het OHIS ontvangt u van ons de benodigde documentatie om de juiste koppelingen te leggen met het REL cadeaubonnensysteem. Afhankelijk van welke verzilveringsoptie u gebruik maakt, leveren wij u de bijbehorende documentatie.

6. Testen IT koppelingen. Na implementatie van de IT koppelingen vindt er door REL een integratietest plaats om te controleren dat alles op een juiste wijze functioneert aan beide kanten.

7. Inwoners verzilveren hun cadeaubon. Zodra u bent toegelaten tot het OHIS en de operationele stappen voltooid zijn, kunnen inwoners via REL een cadeaubon aanvragen en deze mogelijk bij u verzilveren. 

Vraag en antwoord

De documentatie geeft een overzicht van de werkzaamheden die u als lokale retailer moet uitvoeren, welke producten u kunt uitgeven aan bewoners en aan welke eisen u moet voldoen.

 

Bijlage A: Geeft een overzicht waar u als ondernemer aan moet voldoen, denk aan prijs en kwaliteit certificering etc;

Bijlage B: Geeft een overzicht van alle producten die verzilverd mogen worden met de cadeaubon;

Bijlage C: Geeft weer hoe de cadeaubon verzilverd wordt in uw winkel;

Bijlage D: Is de overeenkomst die u met ons aangaat. Hierin staat ook de vergoeding over de verzilverde cadeaubon waarde voor de (on)kosten die Groupcard en REL maken (7% voor lokale retailers);

Bijlage E: Een link naar de actievoorwaarden;

Bijlage F: Geeft aan dat u akkoord gaat met alle documentatie;

Bijlage G: Overzicht van de bewijsvoering; bijvoorbeeld hoeveel orders u per dag/week aan kan;

Bijlage H: Is een bevestiging dat u als ondernemer in geen staat van faillissement en/of rechterlijke uitspraak bevindt;

Bijlage I: is een checklist voor alle aan te leveren documenten;

Bijlage J: is een overzicht van alle deelnemende gemeenten en de (indicatief) bijbehorende aantallen cadeaubonnen;

Om u aan te melden dient u het volgende te doen: 1. Stuur een e-mail naar [email protected], waarin u aangeeft dat u geïnteresseerd bent. 2. Wij versturen u vervolgens een digitale versie van de documenten die u gemakkelijk kunt tekenen.

OHIS Documenten:

Vragen? Vragen over het OHIS kunt u mailen naar [email protected] Groupcard en REL worden voor het vormgeven van het OHIS bijgestaan door ingenieurs- en adviesbureau Cleverland. Groupcard en REL streven ernaar uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Disclaimer. Hoewel aan alle pagina’s van de Groupcard website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Groupcard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de Groupcard-website of van op de Groupcard website gepubliceerde documenten.