Cadeaubonnensysteem Groupcard en Regionaal Energieloket- informatie voor ondernemers

1. Welkom
Op deze pagina vindt u meer informatie over het Energiearmoede cadeaubonnen systeem van Groupcard en Regionaal Energieloket (REL) hoe u als ondernemer hieraan deel kunt nemen. De informatie op deze pagina wordt regelmatig geupdate.

2. Achtergrond 
Groupcard en REL voeren in het kader van de Energiearmoede regeling voor tientallen gemeenten in het land cadeaubonnensysteem uit, waarmee inwoners een cadeaubon voor energiebesparende maatregelen kunnen aanvragen en verzilveren bij een webshop of lokale retailer/bouwmarkt.

3. Werking cadeaubonnensysteem
Hieronder leest u hoe het cadeaubonnen systeem van Groupcard en REL op hoofdlijnen werkt.
Groupcard geeft in opdracht van gemeenten, cadeaubonnen uit aan inwoners.

  1. Groupcard geeft in opdracht van gemeenten, cadeaubonnen uit aan inwoners.
  2. Inwoners vragen de cadeaubonnen aan via de website van REL of zij ontvangen de cadeaubon via een brief van bijvoorbeeld de gemeente, woningcorporatie of andere partij. Op de website van REL ziet de inwoner bij welke webshops en/of lokale bouwmarkten/retailers de cadeaubon inwisselbaar is. REL verzorgt de klantenservice voor alle vragen die inwoners hebben t.a.v. het aanvragen en verzilveren van hun cadeaubon. Vragen die te maken hebben met uw specifieke bedrijf, specifieke producten van uw bedrijf of bestellingen- en leveringen dient u zelf te beantwoorden. 
  3. De inwoner koopt bij u als ondernemer één of meerdere energiebesparende maatregelen en gebruikt zijn cadeaubon voor (een deel van) de betaling.
  4. Groupcard registreert automatisch voor elke ondernemer hoeveel cadeaubontegoed er bij de desbetreffende deelnemer is verzilverd.
  5. Groupcard verzorgt op week/maandbasis de betaling van het bij u ingewisselde cadeaubontegoed.

*Wanneer inwoners via de website van REL een cadeaubon aanvragen kunnen zij soms (afhankelijk van de gemeente) kiezen of ze hun cadeaubon digitaal willen ontvangen of fysiek via een brief. Wanneer een inwoner ervoor kiest de cadeaubon digitaal te ontvangen is deze uitsluitend inwisselbaar bij een webshop. Wanneer de inwoner ervoor kiest de cadeaubon per post te ontvangen is deze zowel inwisselbaar bij een webshop als bij een lokale bouwmarkt/retailer. Dit onderscheid is aangebracht om de kans op fraude te minimaliseren.


4. Over het cadeaubonnen systeem van Groupcard en REL 
Groupcard en REL werken met de Open House Inkoopsystematiek (hierna: OHIS) om ondernemers de kans te bieden zich aan te sluiten bij het cadeaubonnensysteem van Groupcard en REL. Wanneer u voor het OHIS bent toegelaten, hebben inwoners van deelnemende gemeenten de mogelijkheid om hun aangevraagde cadeaubon ook bij u te verzilveren.

Toelating tot de OHIS, is dus nog geen opdracht en evenmin kunt u hieraan rechten of ontvangen opdrachten ontlenen. De OHIS heeft dus twee aspecten: het is aan de ene kant een register van opdrachtnemers en aan de andere kant een proces om de vraag (van inwoners/klanten) en het aanbod (van online aanbieders en lokale retailers) bij elkaar te brengen.

U kunt zich vanaf 26 juli 2022 17:00 inschrijven op het OHIS. De beoogde livegangsdatum van het OHIS is 1 september 2022. Vanaf dat moment kunnen inwoners hun aangevraagde cadeaubon via het OHIS verzilveren. Gedurende de periode september 2022 t/m december 2023 zullen er naar verwachting doorlopend inwoners zijn die een cadeaubon aanvragen om deze vervolgens te verzilveren bij een aangesloten partij van het OHIS.

5. Kies of u wilt deelnemen aan het OHIS als online aanbieder of als lokale bouwmarkt/retailer. De voorwaarden voor lokale retailers en webshops verschillen op enkele logische punten, zoals verzending van goederen en IT-koppelingen. Via onderstaande knoppen vindt u de bijbehorende OHIS documentatie. Let op: download de juiste documenten, afhankelijk van of u een online aanbieder of lokale bouwmarkt/retailer bent.

Documentatie voor online aanbieders

Documentatie voor lokale retailers

Vragen? Vragen over het OHIS kunt u mailen naar [email protected]. Groupcard en REL worden voor het vormgeven van het OHIS bijgestaan door ingenieurs- en adviesbureau Cleverland. Groupcard en REL streven ernaar uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Vraag en antwoord

Mocht u geïnteresseerd zijn om ook deel te nemen in de OHIS van Groupcard en REL, dan kunt een e-mail sturen naar [email protected].nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Groupcard en REL behandelen alle deelnemende online aanbiders of lokale retailers gelijkwaardig en non-discriminatoir. Alle voorwaarden zijn voor alle partijen gelijk. De gelijkwaardigheid gaat zover dat de logo’s van alle deelnemende partijen via ‘randomizers’ getoond worden. Dit betekend dat eens per X minuten de volgordelijkheid van deelnemende partijen wordt veranderd zodat geen enkele partij structureel ‘profiteert’ van een positie bovenaan de pagina omdat hun naam toevallig met de A begint. Hetzelfde geldt voor het versturen van de brief. De positionering van een lokale retailer in de brief zal continu variëren. Groupcard en REL voorkomen hiermee dat er standaard een of meerdere partijen op een gunstige(re) plek staan (bijvoorbeeld bovenaan een webpagina of brief).

Daarnaast hanteren Groupcard en REL voor iedere marktpartij dezelfde implementatietijd. De implementatietijd voor toelating tot OHIS, zal 15 werkdagen zijn.

Nee, de aangeboden producten dienen in lijn te zijn met bijlage B maar opdrachtnemer hoeft zich niet te houden aan de eisen wat betreft aantallen producten per bon. Groupcard en REL achten dit operationeel niet haalbaar. Online aanbieder en of lokale retailer hoeft dit niet te vermelden op zijn/haar website.

Daarnaast hanteren Groupcard en REL voor iedere marktpartij dezelfde implementatietijd. De implementatietijd voor toelating tot OHIS, zal 15 werkdagen zijn.

Ja, de productenlijst is opgesteld door Groupcard en REL met de productenlijst van Milieu Centraal als uitgangspunt. Het gaat om producten die naar het oordeel van Milieu Centraal energie besparen en voldoen aan de doelstelling van de Energiearmoede-subsidieregeling.

 

Online aanbieder zullen zichtbaar zijn met hun logo + een korte tekst van tussen de 225 en 275 tekens. Tekst zal worden aangeleverd door de online aanbieder en indien wenselijk, is deze op tweewekelijkse basis te wijzigen. De tekst dient informatief te zijn en mag geen onjuiste claims bevatten.

Lokale retailers zullen zichtbaar zijn op een kaart. Om gelijkwaardigheid te waarborgen zal de kaart, en de online aanbieders bij ieder websitebezoek op een andere plek verschijnen.

Bijlage J geeft een overzicht van alle deelnemende gemeenten, met daarin een indicatie van het aantal te verwachten cadeaubonnen. Na toelating tot OHIS zullen alle marktpartijen tweewekelijks een update e-mail krijgen met daarin een overzicht van gemeenten die live zullen gaan en de te verwachten aantallen. Groupcard en REL proberen dit zo actueel mogelijk te houden, maar het is nooit mogelijk om exacte verwachten bestellingen te kunnen forecasten. Groupcard en REL begrijpen dat het daarmee voorraadbeheer bemoeilijkt, daarom zijn er geen verwachte levertijden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. Wel verwachten Groupcard en REL altijd dat de levertijd per product zichtbaar is in de webshop (zie bijlage A).

Dat weten Groupcard en REL niet, en Groupcard en REL hebben daar ook geen voorkeur in. Er zit geen limiet aan het aantal partijen dat kan deelnemen aan het OHIS.

Een indicatie van de te verwachten aantallen cadeaubonnen staan vermeld in bijlage J. Na toelating tot OHIS zullen wij de totale opdrachtwaarde per gemeente en de bijbehorende cadeaubon waarde tweewekelijks communiceren. Hierbij zal ook de verwachte planning per gemeente te zien zijn.

U zult als online aanbieder of lokale retailer maandelijks automatisch betaald worden vanuit de Groupcard Commercial B.V. of Intersolve B.V. derdengeldenrekeningen o.b.v. wat er in de voorgaande maand bij u in totaal in euro’s verzilverd is aan cadeaubonwaarde.

De documentatie geeft een overzicht van de werkzaamheden die u als lokale retailer en/of webshop moet uitvoeren, welke producten u kunt uitgeven aan bewoners en aan welke eisen u moet voldoen.

Bijlage A: Geeft een overzicht waar u als ondernemer aan moet voldoen, denk aan prijs en kwaliteit certificering etc;

Bijlage B: Geeft een overzicht van alle producten die verzilverd mogen worden met de cadeaubon;

Bijlage C: Geeft weer hoe de cadeaubon verzilverd wordt in uw winkel;

Bijlage D: Is de overeenkomst die u met ons aangaat. Hierin staat ook de vergoeding over de verzilverde cadeaubon waarde voor de (on)kosten die Groupcard en REL maken;

Bijlage E: Een link naar de actievoorwaarden;

Bijlage F: Geeft aan dat u akkoord gaat met alle documentatie;

Bijlage G: Overzicht van de bewijsvoering; bijvoorbeeld hoeveel orders u per dag/week aan kan;

Bijlage H: Is een bevestiging dat u als ondernemer in geen staat van faillissement en/of rechterlijke uitspraak bevindt;

Bijlage I: is een checklist voor alle aan te leveren documenten;

Bijlage J: is een overzicht van alle deelnemende gemeenten en de (indicatief) bijbehorende aantallen cadeaubonnen;

Disclaimer. Hoewel aan alle pagina’s van de Groupcard website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Groupcard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de Groupcard-website of van op de Groupcard website gepubliceerde documenten.