Week van de Jonge Mantelzorger

Van 1 tot en met 7 juni 2024 is de Week van de Jonge Mantelzorger. Tijdens deze week geven gemeenten, scholen en (mantelzorg)organisaties aandacht aan jongeren die hulp verlenen aan een naaste. En dat zijn er meer dan je denkt.

jonge mantelzorger

'Meer dan je denkt'

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland zorgt voor iemand met een gezondheidsprobleem in hun familie of omgeving. Dit kan een zware last zijn die invloed heeft op hun schoolprestaties, sociale leven en welzijn. De landelijke campagne ‘Meer dan je denkt’ maakt mensen bewust van de impact van mantelzorg op jongeren.

Een derde voelt zich belast

Kinderen en jongeren die voor een ander zorgen, zien zichzelf vaak niet als mantelzorger. Ze weten niet dat hun situatie anders is dan die van hun leeftijdsgenoten. Maar dat betekent niet dat ze het makkelijk hebben. In een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft een derde van de jonge mantelzorgers (16 t/m 24 jaar) aan zich matig of ernstig belast te voelen.

 

Driekwart combineert zorgtaken met een opleiding en/of baan. Sommige ondervraagden hebben daardoor te weinig tijd, energie of concentratie voor hun (huis)werk. Andere jonge mantelzorgers geven aan dat hun eigen gezondheid is achteruitgegaan door het helpen.

Erkenning en waardering

Een meerderheid van de jonge mantelzorgers (54%) zegt geen (gemeentelijke) ondersteuning nodig te hebben. Wanneer zij wel hulp wensen, is ‘begrip en waardering’ de vaakst genoemde vorm. Dat hoeft niet alleen vanuit de gemeente te komen. Ook als leraar, collega, buur, vriend of familielid kun je er zijn. Denk aan flexibel zijn met deadlines op school of een luisterend oor bieden.

 

Sinds 2020 wordt met de landelijke themaweek extra aandacht gevraagd voor jongeren met zorgtaken en de bijbehorende zorgen. Vergelijkbaar met de Dag van de Mantelzorg die jaarlijks in november plaatsvindt, organiseren gemeenten en instellingen activiteiten of geven ze jonge mantelzorgers een cadeaubon als blijk van waardering.