Mantelzorger met moeder via de Mantelzorgpas
Blog

Waarom de Mantelzorgpas veel betekenis geeft!

Een mantelzorger steun geven voor de vrijwillige, intensieve zorg die zij aan iemand uit haar directe sociale omgeving biedt? Met onze Mantelzorgpas geven gemeenten en instanties extra waardering en erkenning naar de mantelzorgers toe. Dit mantelzorgcadeau is te besteden bij de lokale middenstand, waardoor er een win-win-win-situatie ontstaat voor zowel de lokale ondernemer, gemeente als mantelzorger. De mantelzorg cadeaukaart biedt de mogelijkheid gemeenten en instanties hulp op maat te bieden aan de mantelzorgers. Een prachtig gebaar naar hen toe!

Wat is de mantelzorg cadeaukaart?

De Mantelzorgpas is een waarderingspas, waarmee de mantelzorger bij verschillende winkels, verenigingen en instanties in de buurt kan betalen. Hierdoor blijft het geld binnen de gemeente. Voor elke 12 maanden wordt er door de gemeente een tegoed op de cadeaubon gezet. De hoogte van dit bedrag kan door de gemeente of instantie volledig zelf bepaald worden. Bij dit mantelzorgcadeau zullen de mantelzorgers het hele jaar door waardering ervaren voor hun waardevolle zorg. Ze zetten zich immers belangeloos en vrijwillig voor anderen in en hebben het mantelzorgcadeau meer dan verdiend. Om een duidelijker beeld van de mantelzorg cadeaukaart te krijgen, zullen er twee voorbeelden gegeven worden. 

De allereerste is de NoordwijkPas, waarop de gemeente ‘’voor de mantelzorger’’ elk jaar een bedrag van 125 euro stort. Vaak worden er ook nog kortingen aan het mantelzorgcadeau verbonden, waardoor de meerwaarde voor de mantelzorger groter is. Wethouder Dennis Salman van Noordwijk geeft aan: “De pas is laagdrempelig, direct bruikbaar en er zijn aantrekkelijke mogelijkheden. Dit spreekt de doelgroep mantelzorgers van begin af aan al meteen aan.’’ Arjan Kersten, beleidsmedewerker van de gemeente Noordwijk en mede-initiatiefnemer van de NoordwijkPas, vertelt dat de NoordwijkPas verder gaat dan een eenmalige investering van de gemeente, de pashouders kunnen het jaar erop weer aangeschreven worden. Als ze dan nog steeds mantelzorger zijn kunnen ze weer gewaardeerd worden.

“De pas is laagdrempelig, direct bruikbaar en er zijn aantrekkelijke mogelijkheden.’’

Wethouder Salman

Daarnaast is er de Deventer Doet Pas, die uit de Mantelzorgpas en VrijwilligersVerwenPas bestaat. Rob de Jong, directeur van vrijwilligersorganisatie Deventer Doet, vertelt dat een aantal jaar geleden deze twee passen nog los van elkaar waren; er was een Mantelzorgpas en VrijwilligersVerwenPas. Toen heeft hij samen met Groupcard gekeken hoe ze van deze twee kaarten één cadeaubon konden maken, waarbij iedereen kan profiteren van nóg meer aanbod, sparen en leuke dingen. 

Dé Deventer Doet pas

Verder verdwijnt er uit Deventer ongeveer 8,3 miljoen euro per jaar aan de nationale mantelzorg cadeaukaart. Met de Deventer Doet Pas willen ze de lokale ondernemers meer steunen. Zowel de consumenten als de ondernemers halen er dus voordeel uit, het is niet voor niets de beste cadeaukaart die Deventer goed doet.

De voordelen en extra mogelijkheden

De Mantelzorgpas biedt vele voordelen. Zo kan er een systeem op maat gemaakt worden, waardoor het netwerk aan mantelzorgers in kaart gebracht kan worden. Op die manier kan er een effectievere ondersteuning aangeboden worden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief die dan gestuurd kan worden naar de mantelzorgers over lotgenotencontact of een consulent die hen passend advies kan geven. Verder kan er bij deze mantelzorg cadeaukaart een zorgpauze aangeboden worden. Het grotendeel van de mantelzorgers geeft namelijk aan dat zij zich overbelast voelen. Met het mantelzorgcadeau kunnen ze dan onder andere even samen uit, hulp in het huishouden of respijtzorg aanvragen. Hierdoor hebben ze even afleiding, meer ontspanning en een pauze van hun zorglast.

De NoordwijkPas biedt daarbij zelfs nog meer mogelijkheden en ondersteuning voor de pashouders. Zo worden activiteiten die het welzijn en de veerkracht versterken met een hoge korting vanuit de gemeente aangeboden. Denk bij deze activiteiten aan Mindfulness, Running Therapie, Kleur je leven of de cursus Vrienden maken. De mantelzorger kan online veilig zijn tegoed bekijken en het saldo eventueel aanvullen. Bij de NoordwijkPas is er ook sprake van een win-win-win situatie. De mantelzorgers en vrijwilligers worden op een duurzame en praktische manier voor hun werk gewaardeerd, het geld blijft binnen de gemeente en daarmee worden lokale ondernemers en lokale goede doelen ondersteund. 

NoordwijkPas als mantelzorgcadeau

Groupcard biedt daarnaast ook uitbreidingsmogelijkheden op de Mantelzorgpas voor het benaderen van meerdere doelgroepen. Hierdoor kunnen meer mensen bereikt worden die ondersteuning verdienen. Wethouder Salman van Noordwijk vertelt ook dat ze hun mantelzorg cadeaukaart nu met twee doelgroepen hebben uitgebreid, namelijk de minima en mensen die door corona wel een extraatje voor hun sociaal en mentaal welzijn kunnen gebruiken. Daarbij zijn er veel deelnemende ondernemers, waar de consumenten hun mantelzorg cadeau kunnen besteden. Op deze vernieuwende aanpak is de wethouder heel trots. Doordat de NoordwijkPas uitgebreid kon worden naar meerdere doelgroepen heeft de gemeente Noordwijk voor deze multifunctionele cadeaukaart gekozen en niet alleen voor de Mantelzorgpas. 

De toegevoegde waarde van een mantelzorgcadeau

De Mantelzorgpas geeft een groot gebaar naar de mantelzorgers toe. Veel mantelzorgers kiezen niet zelf voor de zorg die zij bieden, bijvoorbeeld hun partner wordt ziek en daarom moeten ze hun partner verzorgen. Als je dat 24/7 meerdere weken, maanden of zelfs jaren moet doen, dan zal het je hoogstwaarschijnlijk zwaar vallen. Met het mantelzorgcadeau krijg je dan meer erkenning en waardering voor wat je doet. Aan de achterkant van de mantelzorg cadeaukaart staan de voordelen die er alleen voor de mantelzorgers zijn. 

“Voor onze jongste dochter hebben we met het tegoed van de pas voor haar een fiets gekocht. Ze was hier heel blij mee.”

Mantelzorgconsulente Petra Koerts over Sandra

Rob de Jong, directeur van vrijwilligersorganisatie Deventer Doet, ziet voor de mantelzorg cadeaukaart ook uitbreidingsmogelijkheden. Deventer is bezig om haar pas ook aan werkgevers aan te bieden als waardering voor hun personeel of bijvoorbeeld als kerstattentie. Met die Mantelzorgpas kunnen ze dan terecht bij verschillende lokale winkels, verenigingen en voorzieningen. De gemeente kan tegelijkertijd met de werkgevers afspreken dat er per cadeaukaart bijvoorbeeld twee euro besteed wordt aan een lokaal goed, maatschappelijk doel. Een voorbeeld hierbij zijn kinderen die de Efteling nog nooit van binnen gezien hebben. Met het geld dat automatisch gespaard is kan dit dan gelukkig wel mogelijk gemaakt worden. Uiteindelijk zal het mantelzorgcadeau winst opleveren voor alle betrokkenen, zowel de gemeenten, ondernemers als consumenten.

De Mantelzorgpas maakt de mantelzorger blij

Het geld blijft dus binnen de gemeente. Hierdoor zijn de gemeenten Noordwijk en Deventer zeer verheugd over hun mantelzorg cadeaukaart, maar het publiek nog wel het meest. Kersten vertelt dat de waardering en de reacties die ze terugkrijgen van hun cliënten heel mooi zijn, het motiveert hen om met de Mantelzorgpas door te gaan en nog meer toepassingen te bedenken. Ook bevestigt het hun vermoeden dat ze de beste cadeaukaart van Nederland in handen hebben. Al met al is het lokale mantelzorgcadeau van Groupcard een heel mooi en uniek gebaar naar de mantelzorgers en vrijwilligers toe. Maar ook de lokale ondernemers en de gemeente kunnen hier enorm hun voordeel mee doen.

Wil je het hele verhaal horen of meer weten over de Mantelzorgpas? Neem dan contact op met John Keunen.

Bron: Clique Media ‘Een lokale attentie, maar een groot gebaar’