Ondernemersverenigingen

Door het gemak van webshops die 24/7 open zijn en bestellingen vaak gratis bij je thuis bezorgen, vloeit er veel omzet weg uit een winkelgebied of -regio. Dit is niet goed voor de lokale economie, werkgelegenheid, sfeer en diversiteit in het straatbeeld. Hoe verhoog je de lokale consumentenbestedingen en klantenbinding? In diverse regio’s in Nederland bieden wij, vaak in samenwerking met ondernemersverenigingen en de gemeente, een lokale cadeaukaart aan. Met een lokale website, samenwerking tussen ondernemers en gemeenschappelijke marketingacties stimuleren we de lokale betrokkenheid en versterken we de lokale economie.

cadeaukaart-woerden-nieuwe-partners