Samen brengen we jongeren in beweging

Fysieke inactiviteit is wereldwijd een van de grootste gezondheidsproblemen. Ook in Nederland: we bewegen te weinig. Jaarlijks overlijden ongeveer 6000 Nederlanders aan de gevolgen van te weinig beweging.

Touwtrekken

In het Nationaal Preventieakkoord hebben de Rijksoverheid en meer dan 70 maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om toe te werken naar een gezonder Nederland in 2040. Een belangrijk onderdeel hiervan is kinderen en jongeren stimuleren om meer te bewegen. Zij zijn de toekomst en hebben nog een leven lang sport en beweging voor zich.

Waar staan we?

Volgens de beweegrichtlijnen moeten kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar:

  • minimaal 1 uur per dag matig intensief bewegen,
  • 3 keer per week spier- en botversterkende activiteiten doen,
  • niet te veel stilzitten.

 

De overheid wil dat driekwart van de Nederlanders in 2040 voldoet aan deze beweegrichtlijnen. De laatste jaren ligt dit percentage rond de 45%. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar halen dit het minst vaak (33% in 2022). Daar komt bij dat jongeren het meest stilzitten. Gemiddeld zitten ze 9 uur en 42 minuten per dag, waarvan 3 uur op school of tijdens het studeren.

 

Lees meer over het zit- en beweeggedrag van kinderen en jongeren.

Klaslokaal

Wat levert het op?

Om deze trend te keren, zijn collectieve inspanningen nodig op verschillende niveaus. Dat vereist ook investeringen van de gemeente. Het goede nieuws is dat investeren in beweging loont. De maatschappelijke waarde van een kind of jongere die aan de beweegrichtlijnen gaat voldoen, kan oplopen tot € 74.000 over de rest van zijn of haar leven. Landelijk zijn de opbrengsten van sport 2,7 keer hoger dan de kosten.

 

Lees meer over de maatschappelijke waarde van sporten en bewegen.

Gemeentelijk beleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun inwoners. Preventie van gezondheidsproblemen door middel van sport- en beweegbeleid is daar onderdeel van. Bovenstaande cijfers helpen om de noodzaak van investeringen te onderbouwen. Daarnaast zijn er verschillende landelijke akkoorden en regelingen die gemeenten ondersteunen bij de lokale invulling, financiering en uitvoering van het sport- en beweegbeleid. Dit lukt niet zonder samenwerking met andere domeinen en lokale partijen.

 

Lees meer over beschikbare middelen en praktijkvoorbeelden om sport en beweging te stimuleren.

Onderwijs als sleutel

In het bijzonder hebben initiatieven voor meer beweging op school veel potentie. Dit is de plek waar je alle kinderen kunt bereiken en tegelijkertijd de plek waar ze veel stilzitten. Bovendien tonen verschillende onderzoeken aan dat beweging positieve effecten heeft op de leerprestaties en de cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Naast het verplichte bewegingsonderwijs kunnen er gedurende de schooldag extra beweegmomenten plaatsvinden met bijvoorbeeld beweegtussendoortjes en vormen van bewegend leren. Ook is het belangrijk dat de openbare inrichting stimuleert om van en naar school te wandelen en te fietsen.

 

Lees meer over de mogelijkheden voor een actieve schooldag.

Kinderen beweging
Afbeelding van Kinderen voetbalteam

Meedoen stimuleren in jouw gemeente

Door te investeren in beweging, investeren we in de toekomst. Laten we samenwerken om een gezonde en actieve generatie te creëren in 2040 of zelfs al eerder. Ben je op zoek naar een partner voor het uitvoeren van regelingen en het stimuleren van beweging? We denken graag met je mee.